Aktivitet

Rekruttering
Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.

 • Rekrutteringsansvarlig
  Klubben skal ha en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

 • Sportsplan
  Klubben skal ha en sportsplan som oppfyller minimumskriteriene.

 • Trenerveileder
  Klubben har en person som er ansvarlig for oppfølging av trenerne.

 • Dommeransvarlig
  Klubben skal ha en person som er ansvarlig for rekruttering og oppfølging av dommere.


 

id="Rekruttering"