Kompetanse

Klubben arbeider kontinuerlig med å utvikle kompetansen til alle som har roller i IL Blåmann. Det er utarbeidet en kurs og møteplan som revideres hvert år. Denne finner du i klubbhåndboka.

Lederkompetanse
Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs.

Trenerkompetanse
Klubbens trenere skal ha kompetanse.