Innledning

Arbeidet med klubbhandboka kom i gang som en del av klubbens deltakelse i prosjektet Kvalitetsklubb 1. Dette arbeidet ble påbegynt i 2016, med en arbeidsgruppe satt sammen av medlemmer fra styret og fotballgruppa.

Klubbhåndboka er laget av styret etter i samarbeid med komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Klubbhandboka skal være et dynamisk dokument som jevnlig revideres og oppdateres i takt med at klubben utvikler seg. Den skal være tilgjengelig for alle på klubbens hjemmesider.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.