Organisasjon

IL Blåmann er organisert med et hovedstyre med leder, nestleder og styremedlemmer som ivaretar ulike oppgaver. deriblant sekretær, økonomiansvarlig, anleggsansvarlig og politiattestansvarlig. Styret har oppnevnt undergrupper som har ansvar for arbeidet med de ulike aktivitetene. For hver av undergruppene er det oppnevnt en leder/ansvarlig. Vi har blant annet en anleggsgruppe og en fotballgruppe. Andre undergrupper blir oppnevnt ved behov.

For de organiserte idrettene er det utarbeidet rollebeskrivelser for alle roller som skal være dekket - minimum trener, lagleder og dugnadsansvarlig. Det er også laget rollebeskrivelser for andre roller, f.eks dommeransvarlig, politiattestansvarlig og trenerutvikler.

Organisasjonskart
Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser.

Økonomistyring
Klubben skal ha en plan for økonomistyring.

Klubbhåndbok
Klubben skal ha en klubbhåndbok i henhold til NFFs mal for nivå 1.

Kvalitetsklubbansvarlig
Klubben skal ha en person som er ansvarlig for kvalitetsklubb.

FIKS-ansvarlig
Klubben skal ha en person som er FIKS-ansvarlig (fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem).